FJÆRA

Fjæra Tang Småkryp Skjell Flo og fjæra

Undervisningsopplegg

Hjem

LINKER 

Livet i fjæra

Detaljer om krepsdyr

Fjæra

Skulpturer i fjæra

©Gro Saltvik

saltv@online.no

 

Når havet stiger og synker med jevne mellomrom så kaller vi dette for flo eller fjære. Noen sier også høyvann og lavvann. Det som gjør at havet stiger og synker er kreftene fra sola og månen. Når havet går over fra flo til fjære så tørrlegges en god del av strandområdet, dette kalles for fjæra.

I Nord-Norge er forskjellen mellom flo og fjære ca. 2 meter, mens det lenger sør i Norge kan være bare 1 meter i forskjell. Flo og fjære skjer to ganger i døgnet med ca. 6 timers mellomrom.

Om man går i fjæra en tur vil man finne mye rart. Her finnes forskjellige typer tang, fjæremark, trekantmark, posthornmark, rur, tanglopper, tanglus, sandreke, standreke, strandkrabbe, forskjellige typer snegler, muslinger, og sjøstjerner. Noen av disse vil du finne bilder av om du klikker deg inn på småkryp