FLO OG FJÆRA

Fjæra Tang Småkryp Skjell Flo og fjæra

Undervisningsopplegg

Hjem

LINKER 

Livet i fjæra

Detaljer om krepsdyr

Fjæra

Skulpturer i fjæra

©Gro Saltvik

saltv@online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havet er alltid i bevegelse, dette kan vi se spesielt når det er flo eller fjæra. Flo og fjæra påvirkes av kreftene til sola og månen.

Havet stiger og synker med jevne mellomrom, det betyr at når havet synker er det fjæra og når det stiger er det flo. Flo og fjæra skjer med 6 timers mellomrom.

I Nord-Norge har man ca. 2 meters forskjell på flo og fjæra, mens det lenger i sør i Norge bare er ca. 1 meter i forskjell.

Øverst i fjæra finner man planter og dyr som tåler tørrlegging store deler av døgnet, mens det lenger ned i havet finnes planter og dyr som tåler mindre tørrlegging.

Noen arter beveger seg bort fra tørrlagte områder fordi de ikke tåler dette. Det kan eks. være sjøstjerne og sjøpinnsvin.

Snegler går inn i huset sitt for å holde på fuktigheten, mens rur lukker seg igjen. Tanglopper og tangsprell gjemmer seg under steiner eller tang for å holde på fuktigheten. Fjæremark og sandmusling graver seg ned i sanden.

 fjærmark    hus til fjærmarken